Bayimiz olur musunuz?

Strotaş'ın sektör kalite standart-
ları üzerindeki ürünlerini yurtiçi, yurtdışı pazarlarda tanıtılmasını, kullanılmasını sağlayarak iş orta-
ğımız olacak bayiler arıyoruz.

Bayilik avantajları ve şartları hak-
kında  detaylı  bilgi almak için lüt-
fen bizimle irtibata geçiniz.

bayi@strotas.com